Allmänt


Kontakt

Mäklare kan kontakta föreningens styrelse via epost: maklare@karteschen6.com.

Mäklare kan erhålla en s k mäklarbild för lägenhet mot uppvisande av förmedlingsuppdrag för försäljningen. För svar på andra frågor hänvisar vi till informationen på hemsidan. Notera att föreningens styrelse ej besvarar allmänna frågeformulär från mäklare med undantag för specifika frågor angående den förmedlade lägenheten som ej framgår av mäklarbilden.

Lägenheternas storlek

Uppgifter om lägenhetsyta (kvm) i mäklarbild avser alltid uppgifter som är registrerade i den ekonomiska planen för föreningen. En lägenhets registrerade ytstorlek i den ekonomiska planen kan avvika från lägenhetens faktiska ytstorlek.

Ritningar

Föreningen tillhandahåller ej ritningar utan hänvisar till Stadsbyggnadskontoret på Flemminggatan 4.


Bilder på fastigheten

Under fliken Dokument finns 5 nedladdningsbara bilder på fastigheten.

Numrering av lägenheter

Alla lägenheter är numrerade enligt Lantmäteriets riktlinjer. Dokumentet "Lägenhetsnumrering", som kan laddas ner under fliken Dokument, beskriver mappningen mellan nuvarande fyrsiffriga lägenhetsnummer och ursprungliga lägenhetsnummer. Notera att t ex pantbrev kan vara utställda med referens till ursprungligt lägenhetsnummer.