Försäkringar


Bostadsrättsförsäkring

Bostadsrättsförsäkring ingår i föreningens fastighetsförsäkring. Därför behöver medlemmen ej teckna ett s k bostadsrättstillägg till hemförsäkringen.