Styrelse

Bostadsrättsföreningens styrelse väljs av föreningsstämman och har i uppdrag att förvalta föreningen och fastigheten. Styrelsen arbetar t ex med frågor som rör föreningens ekonomi och underhåll av fastigheten.

I styrelsen ingår:
  • Hans Annell (Fastighetsfrågor)
  • Philippa Boman (Ordförande/ ekonomi)
  • Linnéa de Laval (Registrator)
  • Magnus Lagerin (Sekreterare)
  • Ulf Norholm (Suppleant)
  • Andrea Teodorowitz (Suppleant)