Övriga ordningsregler


Hisskydd

För att skydda väggarna i hissarna vid transport av skrymmande saker måste hiss-skydd användas. Hiss-skydden (masonitskivor) förvaras i hobbyrummet i källaren när de ej används. 

Brandsäkerhet

Brännbart material som t ex barnvagnar, tidningsbuntar och byggmaterial får inte förvaras i entré, trapphus, källargångar eller vindsgångar. Däremot kan sådant som innehåller väldigt lite brännbart material, exempelvis en rullator, få stå där under förutsättning att det inte försvårar en utrymning.

Tvättmaskin

Tvättmaskin får endast monteras i badrum och måste anslutas i enlighet med Elsäkerhetsverkets föreskrifter vilket bland annat innebär att tvättmaskin måste anslutas till jordad el-anslutning, skyddad av jordfelsbrytare. Anlita och/eller rådgör alltid med en behörig elektriker vid elanslutning av tvättmaskin.

Avloppsslangen måste installeras fast till golvbrunn. Anlita och/eller rådgör alltid med en behörig rörmokare vid installation av tvättmaskin.

Köksfläkt

Köksfläkt får under inga omständigheter kopplas till imkanalen (ventilen i väggen) eftersom matoset då sprids till andra lägenheter via fastighetens ventilationssystem. Köksfläkt med kolfiltertillsats utan koppling till ventilationssystemet ska användas. Tänk på att fläktens kolfilterpaket måste bytas med jämna mellanrum, för att den skall fungera tillfredsställande.