Felanmälan och olycksfall


Allmänt

Medlemmar kan själv rapportera brister till fastighetsförvaltaren via web eller telefon, och behöver alltså EJ kontakta styrelsen. Kontaktuppgifter för felanmälan:

Valvet Fastighetsförvaltning
Telefon: 08 649 36 00

Takfläktar ur funktion

På taket i fastigheten sitter ett par fläktar som utgör en central del av husets ventilationssystem.

Fläktarna övervakas av en s k fläktvakt, och när någon av fläktarna har stannat lyser en orange varningslampa placerad ovanför källardörren på entréplan (mittemot hissarna). När varningslampan lyser råder strikt eldningsförbud i de öppna spisarna eftersom rök kan (kommer att) tränga in i andra lägenheter.

Därför är det viktigt att den som ser att lampan lyser omedelbart felanmäler detta till fastighetsförvaltaren, samt informerar någon i styrelsen, alternativt själv sätter upp lappar i hissarna och i entrén som påtalar att eldningsförbud råder.

Hissfel

Vid fel på hissarna (som ej kan avhjälpas på egen hand eller med hjälp från granne), ring Hissjouren Ekmans AB på
08 - 38 02 00.

Vattenläcka

Vid vattenläcka eller annan akut skada i fastigheten, ring Stadens Fastighetsjour på 08 - 29 43 70.

Gasläcka

Vid misstänkt gaslukt eller upptäckt mindre läcka, Gasnätet Stockholm AB  
Felanmälan (dygnet runt)  0771 – 41 01 00  
Vid akut fara, ring 112.

Brand

Vid misstänkt brand, ring 112.

Brandvarnare har installerats i samtliga lägenheter på föreningens bekostnad. Kontakta styrelsen om din brandvarnare skadats eller förkommit. Det åligger varje medlem att se till att brandvarnaren fungerar vilket bl a inkluderar batteribyte vid behov.

Strömavbrott

 Fortums snabblänk strömavbrott

Fortum kundservice (dygnet runt) 020 - 46 00 00