Pantförskrivning


Allmänt om pantförskrivning

Föreningen tar för närvarande ut en avgift för administration av pantförskrivning om 1% av ett prisbasbelopp.. 

Frågor kring pantförskrivning av lägenhet adresseras till styrelsen via email: pant@karteschen6.com