Inredning av balkonger - markis och elurtag.


Nu när huset är nyputsat (2016) är det några saker som är bra att tänka på för att vårt nyrenoverade hus ska hålla stilen i många år.
En putsad fasad håller normalt i minst 50 år, och bättringsmålning av fönster sker var 5 – 10:e år.

Du får inte borra och fästa föremål i den putsade fasaden, eftersom inträngande fukt kan orsaka sprickor och andra skador som förkortar fasadens livslängd. Vissa undantag finns. För mer information se i Balkonginstruktioner.pdf under fliken dokument.