Aktuellt

Vid viktiga ärenden skickar styrelsen ut information med e-post och lägger lapp i medlemmarnas brevlåda samt publicerar information här på sidan.

Tänk på att alltid ha uppdaterad e-post och mobil/ telefonnummer så att styrelsen kan nå dig!

Just nu!

Från den 1 november 2020 tecknar inte föreningen ett gemensamt bostadsrättstillägg för varje medlem. Vi uppmanar varje medlem att teckna ett eget bostadsrättstillägg tillsammans med sin hemförsäkring senast 31 oktober 2020!