Inredning av balkonger - markis och eluttag.

Viktigt att tänka på vid inredning av balkong

En putsad fasad håller normalt i minst 50 år, och bättringsmålning av fönster sker var 5 – 10:e år. Dessa arbeten betingar en ansenlig summa för föreningen. Därför är det viktigt att tänka på att du får inte borra och fästa föremål i den putsade fasaden, eftersom inträngande fukt kan orsaka sprickor och andra skador som förkortar fasadens livslängd.

Vissa undantag finns. För mer information se i Balkonginstruktioner.pdf under fliken dokument.