Underhåll av fastigheten

Utfört underhåll

Utfört underhåll av fastigheten inkluderar:

 • Tak: Omläggning av taket 1984. Ommålning av taket 2005.
 • Fasad: Omputsning av fasaden 1984-1985.
 • Balkonger: Totalrenovering av balkonger i samband med omputsning av fasaden 1984-1985.
 • Hissar: Byte av hisslinor 1992-1993. Totalrenovering av hissmaskineri 1997.
 • El: Byte av elstammar och införande av 3-fas-el till lägenheterna 1994-1995.
 • Fönster: Totalrenovering av fönster inkl tätning och utvändig målning 2003.
 • Tvättstuga: Helrenovering av tvättstuga inkl installation av 3 tvättmaskiner och torkskåp 2005. Byte av en tvättmaskin 2019
 • Radonmätning utfördes 2005
 • Värmesystem: Installation av ny fjärrvärmecentral och nytt värmeregleringssystem inkl utbyte av termostaterna i lägenheterna 2006.
 • Ventilationssystem: Renovering av ventilationssystem, dvs utbyte av fläktar och reglersystem för ventilationen inkl utbyte av frånluftsventilerna i lägenheterna 2007-2008.
 • Stammar: Komplett stambyte inkl renovering av badrum 2012-2013.
 • Totalrenovering av fönster inkl tätning och utvändig målning. 2015 - klart april 2016.
 • Omputsning av fasad och omgjutning av balkonger. 2015 - klart mars 2016.
 • Omläggning av nedre delen av yttertak. Klart februari 2016
 • Byte till kopieringsskyddade nycklar och lås för gemensamma utrymmen och portar. Klart sommaren 2018.
 • Under hösten 2019 installerades bergvärme. Under våren 2020 har den injusterats.

Kommande underhåll

  • Pågående översyn av ventilation.