Förråd och parkeringsplatser

Förråd och extra förråd

Till varje lägenhet hör ett vinds- eller källarförråd. I mån av tillgång kan extra förråd hyras.

Avgiften för ett extra förråd är för närvarande 150 kr per månad.

Extra förråd är ej knuten till lägenhet och följer således ej med lägenheten vid ägarbyte, utan den nya medlemmen måste ansöka om extra förråd. Vid kösituation till extraförråd placeras den nye medlemmen alltså sist i kön efter det att ansökan kommit in till styrelsen. För att stå i kö till förråd måste medlemmen vara folkbokförd på fastighetens adress.

Uppsägningstid för extraförråd: 1 månads uppsägning från föreningen.

Det är för närvarande kö till extra förråd. Den som önskar bli placerad i kön kan kontakta styrelsen via e-mail: info@karteschen6.com.

Parkeringsplatser

Föreningen har sex (6) parkeringsplatser som kan hyras i mån av tillgång. Avgiften för hyra av parkeringsplats är för närvarande 1100kr per månad. Parkeringsplats är ej knuten till lägenhet och följer således ej med lägenheten vid ägarbyte, utan den nya medlemmen måste ansöka om parkeringsplats. Vid kösituation till parkeringsplats placeras den nye medlemmen alltså sist i kön efter det att ansökan kommit in till styrelsen. För att stå i kö till parkeringsplats måste medlemmen vara folkbokförd på fastighetens adress.

Det är för närvarande lång kö till parkeringsplats. Den som önskar bli placerad i kön kan kontakta styrelsen via e-mail: info@karteschen6.com.

Uppsägningstid av p-plats: 1 månads uppsägning från föreningen.

Boendeparkering

Tillstånd för boendeparkering på gatan kan ansökas hos Stockholms Stad, Trafikkontoret, Fleminggatan 4:

Hemsida: Trafikkontoret Stockholms Stad

Tel: 08 - 508 263 00