Allmän information

Kontakt

Mäklare kan kontakta föreningens styrelse via epost: maklare@karteschen6.com.

Mäklare kan erhålla en s k mäklarbild/registerutdrag för lägenhet mot uppvisande av förmedlingsuppdrag för försäljningen. För svar på andra frågor hänvisar vi till informationen på hemsidan. Notera att föreningens styrelse ej besvarar allmänna frågeformulär från mäklare med undantag för specifika frågor angående den förmedlade lägenheten som ej framgår av mäklarbilden.

Lägenheternas storlek

Uppgifter om lägenhetsyta (kvm) i mäklarbild avser alltid uppgifter som är registrerade i den ekonomiska planen för föreningen. En lägenhets registrerade ytstorlek i den ekonomiska planen kan avvika från lägenhetens faktiska ytstorlek.

Ritningar & Bilder

Föreningen tillhandahåller ej ritningar utan hänvisar till Stadsbyggnadskontoret på Flemminggatan 4.

Under fliken Dokument finns 5 nedladdningsbara bilder på fastigheten.

Numrering av lägenheter

Alla lägenheter är numrerade enligt Lantmäteriets riktlinjer. Dokumentet "Lägenhetsnumrering", som kan laddas ner under fliken Dokument, beskriver mappningen mellan nuvarande fyrsiffriga lägenhetsnummer och ursprungliga lägenhetsnummer. Notera att t ex pantbrev kan vara utställda med referens till ursprungligt lägenhetsnummer.

Nycklar till gemensamma utrymmen och portar

Föreningen har kopieringsskyddade nycklar till våra gemensamma utrymmen samt portar.

  • Varje medlem har erhållit två nycklar mot kvittering hos Styrelsen.
  • Vid försäljning av bostadsrätt skall dessa återlämnas till Styrelsen. Ny medlem måste själv kvittera ut nya nycklar.
  • Beställning av extranyckel kan göras hos Styrelsen mot en kostnad om 500 kr.
  • Borttappad nyckel måste omedelbart meddelas till Styrelsen. För borttappad nyckel tillkommer avgift om 2500 kr. Debiteras separat.