Felanmälan och olycksfall

Allmänt

Medlemmar kan själv rapportera brister till fastighetsförvaltaren via web eller telefon, och behöver alltså EJ kontakta styrelsen. Kontaktuppgifter för felanmälan:

Nabo Fastighetsförvaltning - Felanmälan

Telefon vardagar kl: 07:00 - 16:00.

Jourtelefon kl: 16:00 - 07:00, 010-288 00 26

Takfläktar ur funktion

På taket i fastigheten sitter ett par fläktar som utgör en central del av husets ventilationssystem.

Fläktarna övervakas av en s k fläktvakt, och när någon av fläktarna har stannat lyser en orange varningslampa placerad ovanför källardörren på entréplan (mittemot hissarna).

När varningslampan lyser råder strikt eldningsförbud i de öppna spisarna eftersom rök kan (kommer att) tränga in i andra lägenheter.

Därför är det viktigt att den som ser att lampan lyser omedelbart felanmäler detta till fastighetsförvaltaren, samt informerar någon i styrelsen, alternativt själv sätter upp lappar i hissarna och i entrén som påtalar att eldningsförbud råder.

Hissfel

Vid fel på hissarna (som ej kan avhjälpas på egen hand eller med hjälp från granne), ring

Kone kundcenter (dygnet runt), 0771 - 50 00 00

Vattenläcka

Vid vattenläcka i lägenhet skall lägenhetsinnehavaren ringa Valvet i första hand.

Vid vattenläcka eller annan akut skada i fastigheten, ring: Stockholm vatten och avfall 08-522 120 00.

Vid akuta ärenden på kvällar, nätter och helger. Kontakta SOS Alarm, telefon: 08-454 25 70. Observera att detta nummer endast gäller för vatten och avlopp.

Gasläcka

Vid misstänkt gaslukt eller upptäckt mindre läcka, Gasnätet Stockholm AB

Felanmälan (dygnet runt) 0771 – 41 01 00

Vid akut fara, ring 112.

Brand

Vid misstänkt brand, ring 112.

Brandvarnare har installerats i samtliga lägenheter på föreningens bekostnad. Kontakta styrelsen om din brandvarnare skadats eller förkommit. Det åligger varje medlem att se till att brandvarnaren fungerar vilket bl a inkluderar batteribyte vid behov.

Strömavbrott

Ellevio Snabblänk vid strömavbrott

Ellevio felanmälan vid strömavbrott: 020 - 44 11 00