Information om föreningen

Bostadsrättsföreningen Karteschen Nr 6 (org. nr. 702001-0935)

Föreningen äger och förvaltar fastigheten på Furusundsgatan 12 på Gärdet i Stockholm. Föreningen, som tillhör Oscars församling, bildades 1937 och har idag 52 lägenheter upplåtna med bostadsrätt, två lägenheter upplåtna med hyresrätt, samt en hyreslokal.

Fastigheten byggdes 1938 - 1939 och tillhör kvarteret Karteschen som består av totalt nio klassiska punkthus i funkisstil mellan Rindögatan och Furusundsgatan.

Föreningens verksamhetsår överensstämmer med kalenderåret (1 jan – 31 dec).

Dokument

Föreningens stadgar, senaste årsredovisning, energideklaration, samt blankett för ansökan om medlemskap finns att ladda ner under fliken Dokument.

Fastigheten och regler

V v se fliken Medlemsinformation för information om:

  • Gemensamma utrymmen (tvättstuga, cykelförråd, piskbalkong)
  • Föreningens förvaltning (teknisk förvaltning, ekonomisk förvaltning, städning, trädgårdsskötsel, snöskottning)
  • Förråd och parkeringsplatser
  • Värme, vatten, el, TV, telefoni, bredband, gas
  • Ordningsregler, samt regler för ombyggnad och andrahandsuthyrning

Karteschens Samfällighetsförening

Föreningen tillhör Karteschens Samfällighetsförening. Karteschens Samfällighetsförening handhar trädgårdsskötsel av gemensamma ytor samt snöskottning av samfällighetens parkeringsplatser.

Klassificering

Föreningen är en äkta bostadsrättsförening.

Medlemskap

Dokumentet "Medlemsansökan" innehåller in- och utträdesansökan och finns att ladda ner ladda ned under fliken Dokument.

Föreningen godkänner medlemskap enbart för permanent boende. Juridisk person godkänns ej som medlem.

Avgifter

Årsavgiften betalas kvartalsvis i förskott. En höjning genomfördes om 20% per 1/7 2016 med anledning av de genomförda renoveringarna på nedre delen av yttertaket, fasad, fönster och balkonger. Inga ytterligare avgiftshöjningar är planerade.

Överlåtelseavgift uttages ej för närvarande.

Pantsättningsavgift uttages. om 1% av ett prisbasbelopp.

Inre reparationsfond

Inre reparationsfonder finns ej.

Balkonger och vindsombyggnad

Inga planer finns för inglasning av balkonger eller ombyggnad av vind.