Gemensamma utrymmen & nycklar

Tvättstuga

Tvättstugan finns på entréplan och är utrustad med 3 tvättmaskiner, 1 torktumlare, 1 torkskåp, 1 torkrum och 1 mangel.

Tvättstugetid bokas på nyckeltavlan innanför dörren till tvättstugan. Tvättstugan ska tömmas och städas innan utgången av bokad tid.

Borttappat bokningslås eller avsaknad av nyckel anmäles till: info@karteschen6.com.

Nytt bokningslås kan kvitteras ut mot en avgift om 250 kr.

Grovsoprum

I grovsoprummet finns behållare för (ej miljöfarliga) grovsopor, tidningar, glödlampor, och mindre elskrot

Var vänlig tryck ihop kartonger o.dyl. innan de slängs i behållaren för grovsopor.

I behållaren för tidningar kan följande läggas:

 • Dagstidningar
 • Veckotidningar
 • Reklamblad
 • Pocketböcker
 • Printerpapper

Pappersförpackningar, kartonger, vinboxar, mjölkpaket, julklappspapper, snören, m m, hör ej hemma i tidningsbehållaren.

Miljöfarligt avfall inkl. batterier, målarfärg, större elskrot, etc, kan ej slängas i grovsoprummet, utan vi hänvisar till Stockholm Stads återvinningscentraler samt mobila miljöstation:

Närmsta Återvinningscentral

Notera att det EJ är tillåtet att slänga byggavfall i samband med renovering av lägenhet i grovsoprummet.

Cykelrum

Cyklar kan parkeras i cykelrummet i källaren.

OBS! ställ ej cykelen i gången! då kommer inte sopgubbarna fram!

Piskbalkong

Piskbalkong finns på taket (utgång via vinden). Nycklar till gemensamma utrymmen och portar.

Nycklar till gemensamma utrymmen och portar

Föreningen har kopieringsskyddade nycklar till våra gemensamma utrymmen samt portar.

  • Varje medlem har erhållit två nycklar mot kvittering hos Styrelsen.
  • Vid försäljning av bostadsrätt skall dessa återlämnas till Styrelsen. Ny medlem måste själv kvittera ut nya nycklar.
  • Beställning av extranyckel kan göras hos Styrelsen mot en kostnad om 500 kr.
  • Borttappad nyckel måste omedelbart meddelas till Styrelsen.
  • För borttappad nyckel tillkommer avgift om 2500 kr. Debiteras separat.