Förvaltning av fastigheten

Fastighetsskötsel

Löpande skötsel av fastigheten utförs av Nabo Fastighetsförvaltning. Detta innefattar bland annat:

  • Rondering av fastigheten varje vecka och registrering av brister
  • Utbyte av förbrukningsmaterial, t ex glödlampor
  • Städning utomhus
  • Utbyte av dörrnamnskylt vid ägarbyte (den nye medlemmen kontaktar själv förvaltaren)

Medlemmar kan själv rapportera brister till förvaltaren via web eller telefon, och behöver alltså EJ kontakta styrelsen. Kontaktuppgifter för felanmälan:

Nabo Fastighetsförvaltning - Felanmälan

Telefon vardagar kl: 07:00 - 16:00.

Jourtelefon kl: 16:00 - 07:00, 010-288 00 26

Underhåll av fastigheten

Styrelsen ansvarar för planering, upphandling och utförande av underhåll, och tar hjälp från externa konsulter och/eller fastighetsskötaren vid större och/eller viktiga arbeten.

Fliken Underhåll av fastigheten beskriver utfört såväl som planerat kommande underhåll.

Ekonomisk förvaltning

Ekonomisk förvaltning, inkl bokföring och fakturering av årsavgift, hanteras av externt företag.

Lägenhetsregistret förvaltas av externt företag.

Städning

Städningen utförs av externt företag:

  • Städning av entré, hissar, våningsplan, trappor och tvättstuga sker en gång i veckan
  • Städning av trappan till källaren och korridoren till källarytterdörren sker varannan vecka

Trädgårdsskötsel

Klippning av gräsmattor utförs av externt företag.

Övrig trädgårdsskötsel utförs av föreningens ideella trädgårdsförening.

Snöskottning

Snöskottning inom fastighetens gränser sköts av medlemmarna i föreningen. Om alla som har hälsan hjälper till behöver varje person inte skotta så ofta.