Överlåtelse

Allmän information om överlåtelse

Föreningen tar för närvarande ej ut några avgifter från säljare eller köpare i samband med överlåtelse.

Vid anlitande av mäklare för försäljning av bostadsrättslägenhet i föreningen:

Meddela styrelsen namnet på den anlitade mäklaren samt ge styrelsen tillstånd att lämna ut information om lägenheten till mäklaren

Uppmana mäklaren att studera informationen på föreningens hemsida innan styrelsen kontaktas

Mäklaren hanterar överlåtelseprocessen. Om mäklare ej anlitas, följ proceduren beskriven nedan.

Överlåtelse med anledning av försäljning

Steg 1) Skriv avtal

Genom avtalet förbinder sig köparen att köpa bostadsrätten och säljaren förbinder sig att sälja bostadsrätten.

Avtalet ska upprättas i 3 exemplar (ett avtal till köpare, ett till säljare och ett till Brf Karteschen Nr 6). För att få teckna avtal om köp av bostadsrätt måste köparen vara myndig. Avtalet ska vara undertecknat av samtliga köpare och säljare.

Vid överlåtelse med anledning av arv, gåva eller bodelning, se beskrivning längre ner på sidan.

Steg 2) Fyll i blanketten "Medlemsansökan"

Blanketten kan laddas ner under fliken Dokument.

Blanketten ska skrivas under av samtliga ägare/säljare och köpare och skickas till föreningens styrelse i tre (3) exemplar tillsammans med ett (1) exemplar av det undertecknade köpeavtalet i original.

Observera att juridisk person ej godkänns som medlem/köpare.

Steg 3) Styrelsen tar beslut om medlemskap

För att överlåtelsen ska bli giltig krävs att föreningen godkänner köparen som medlem i föreningen. Kreditupplysning på samtliga köpare tas innan frågan om medlemskap behandlas av styrelsen. Beslutet meddelas säljare och köpare.

Steg 4) Lös eventuellt lån på lägenheten

Hantering av pantförskrivning i samband med övergång av pantförskriven bostadsrätt är en fråga mellan säljare och köpare. Är lägenheten belånad och pantsatt, ska kontakt tas med banken. Panten följer med lägenheten, ej låntagaren. Upphör inte panten har banken fortfarande lägenheten som säkerhet för lån.

Steg 5) Reglera betalning av årsavgiften

Årsavgiften för medlemmar i föreningen betalas kvartalsvis i förskott med förfallodatum 31 december, 31 mars, 30 juni, respektive 30 september. Den som är registrerad ägare av lägenheten på förfallodagen är ansvarig för att betalning sker i tid. Ansvaret för eventuella obetalda avgifter övergår på köparen vid tillträdesdagen.

Överlåtelse med anledning av arv, gåva eller bodelning

Steg 1a) Vid arv, testamente, arvsskifte

Lämna en kopia av skattemyndigheten registrerad bouppteckning till föreningen samt i förekommande fall testamente eller

arvsskifteshandling.

Steg 1b) Vid gåva/bodelning

Lämna in ett gåvobrev/bodelningsavtal i original till föreningen.

Steg 2) Fyll i blanketten "Medlemsansökan"

Blanketten kan laddas ner under fliken Dokument.

Blanketten skickas till föreningens styrelse.

Observera att juridisk person ej godkänns som medlem.