Andrahandsuthyrning

Allmänna regler för andrahandsuthyrning

  • Uthyrning av lägenhet i andra hand kräver tillstånd från föreningens styrelse (viss handläggningstid kan förväntas)
  • Uthyrning beviljas i max 6 månader om inte synnerliga skäl föreligger
  • Lägenhetsinnehavaren ansvarar för att årsavgiften betalas i tid (avier skickas ej till hyrestagaren utan endast till ägaren på angiven adress)
  • Uthyrning i tredje hand beviljas ej
  • Byte av hyresgäst kräver nytt tillstånd från föreningens styrelse via ny ansökan.

Avgifter

En uthyrningsavgift tas ut, av föreningen, från ägaren/uthyraren om 10% av ett prisbasbelopp. Debiteras på nästkommande årsavgiftsfaktura.

Procedur

Steg 1) Skriv avtal

Avtalet mellan ägare (uthyrare) och hyrestagare ska upprättas i minst tre exemplar (ett avtal till ägaren, ett till hyrestagaren och ett till föreningen). Hyrestagaren måste vara myndig och får ej vara juridisk person. Avtalet ska vara undertecknat av samtliga ägare och hyrestagare.

I hyresavtalet ska det tydligt framgå att:

  • Hyrestagaren avstår besittningsskydd till lägenheten; och
  • Avtalet endast träder i kraft om styrelsen beviljar uthyrningsansökan

Steg 2) Fyll i blanketten "Uthyrningsansökan"

Blanketten laddas ner under fliken Dokument.

Blanketten ska skrivas under av samtliga ägare och hyrestagaren och skickas till föreningens styrelse tillsammans med ett exemplar av det undertecknade hyresavtalet i original.

Steg 3) Styrelsen tar beslut om uthyrning

Beslutet meddelas ägaren (uthyraren).