Försäkring

Bostadsrättsförsäkring

Bostadsrättsförsäkring ingår inte i föreningens fastighetsförsäkring. Därför behöver medlemmen själv teckna ett s k bostadsrättstillägg till sin hemförsäkringen.